Site icon Twelves

Protokol Dvanajsteric

Kontekst

Zaradi lažje uporabe smo sestavili protokole za stalne in oddaljene Dvanajsterice, saj so razlike majhne.

Zakaj obstajata dve različni vrsti Dvanajsteric? Člani Stalnih Dvanajsteric (PT – Permanent Twelves) so se zavezali, da bodo preko Dvanajsteric služili naslednjih 12 mesecev. Vendar se vsak zaradi osebnih okoliščin in različnih delovnih obveznosti ne more zavezati za redni urnik, zato se odloči, da bo sodeloval v “oddaljeni” Dvanajsterici (DT) – Distant Twelves). Člani oddaljenih Dvanajsteric so tudi tisti, ki so se pravkar pridružili Dvanajsterici in s pomočjo trikotnikov in protokola Dvanajsteric pridobivajo vpoglede in izkušnje o tem, kako Dvanajsterice delujejo.

Protokoli ustvarjajo ozadje našega praktičnega dela –  zakaj nekatere stvari počnemo ob določenem času. Našim članom svetujemo, da jih preberejo in so pozorni na različna zaporedja. Ta enoten pristop skupini omogoča tudi, da zazveni s svojim posebnim tonom. Ko se enkrat seznanijo s protokoli, bodo videoposnetki (v različnih jezikih) povzeli posamezne korake.

Vsak član Stalne Dvanajsterice je šel skozi trening v trikotnikih in v oddaljenih Dvanajstericah.

Trikotniki za širjenje luči, ljubezni in moči

Ko razmišljamo o tem področju služenja, je koristno opozoriti, da Luč v ezoteričnem smislu nosi Moč in Ljubezen. Zato se uporablja tako:
Naj Luč in Ljubezen in Moč obnovijo načrt na zemlji

Ta združena Trojna energija je sila, ki povezuje delo ezoterične skupine in omogoča NSSS – Novi skupini služiteljev sveta (NGWS – New Group of World Servers) dostop do višjih ravni energije, ki se namensko in smiselno razporedi v Omrežje Luči.

DK o trikotnikih pravi:
Trenutno je v omrežju kot glavni vzorec kvadrat, vendar se to ob izvrševanju božanskega načrta počasi spreminja. …  Današnji napori na Zemlji (kot to vidi planetarni Logos) so usmerjeni v spremembo omrežja planeta, da se počasi spremeni obstoječe kvadrate v trikotnike …
(TSR, letnik III – Ezoterična astrologija)

Na sedanji stopnji človeške evolucije imajo trikotniki, omrežja trikotnikov in trikotne formacije posebno nalogo preoblikovati omrežje planeta in olajšati priliv luči, ljubezni in moči.

Naše skupno delo v Dvanajstericah skuša “magnetizirati” to delo na še višjo raven, kot je to mogoče v Trikotnikih1). Kot je opisano v knjigi Ezoterični vajenec (Esoteric Apprentice – Steven Chernikeeff), je ena sama (oddaljena) Dvanajsterica zagotovo močnejša od posameznega trikotnika, a veliko manj kot fizična ali stalna Dvanajsterica (PT). Decembra 2020 je skupina začela z Dvanajstericami Pogorišča (BGT – Burning Ground Twelves ), ki je bolj podobna fizični Dvanajsterici, saj se formacija izvaja v realnem času preko Zooma.

Delo Dvanajsteric se neprestano širi in dopolnjuje. Od marca 2021 v Franciji in v Sloveniji delujejo Dvanajsterice v svojih maternih jezikih. Te Dvanajsterice, čeprav so neodvisne, so tudi sestavni del dela Dvanajsteric in jih je mogoče videti kot veje istega drevesa. V Mehiki se razvija še ena podružnica za špansko govoreče člane.

Uvod

Dvanajsterice smo se odločili uvesti kot dodatek in razširitev fokusa dela Trikotnikov. S tem hranimo omrežje in čez nekaj časa se lahko osredotočimo na specifične stvari, ki zahtevajo pozornost. Poleg tega ima to še tri druge prednosti:

  1. V Trikotnikih treniramo za lažji prehod na Dvanajsterice;
  2. Pripravljamo veliko skupino izkušenih sodelavcev za napredno delo, ki je pred nami. Ta skupina sodelavcev nam omogoča večjo gotovost, da bodo Dvanajsterice na voljo in pripravljene.
  3. Učimo se, odkrivamo in sodelujemo v skupinskem ‘tonu’, saj ta prežema naše skupno delo. To je ton Ašrama in zato dobro prisluhnite, dragi prijatelji … saj odzvanja nenehno. Naši OMi bodo to odražali.


Štiri stopnje udeležbe

1) pridružitev skupnosti Dvanajsteric in dodelitev v trikotnik;
2) zaveza, da boste delali v soglasju s sodelavcema iz Trikotnika;
3) da boste po dodelitvi v oddaljeno Dvanajsterico (Distant Twelve DT), upoštevali postopek, opisan v tem protokolu;
4) da se odločite, ali se želite zavezati za delo za 12 mesecev, ko se zbere nova stalna Dvanajsterica (PT – Permanent Twelve).

Praktična razlika med oddaljenimi in stalnimi Dvanajstericami

Člani so vabljeni k sodelovanju v Dvanajstericah ob polni/prazni luni in ob prazničnih priložnostih. Tisti, ki se prijavijo, bodo razporejeni v skupino dvanajstih oseb, npr. na seznam z 12 imeni (člana vašega rednega trikotnika sta lahko del te Dvanajsterice ali pa tudi ne). Samo razdelite 12 imen na 4 trikotnike. Če ste prikazani pod zaporedno številko 5, boste v Trikotniku 2. Nato sledite protokolu, vedoč, da ste “Trikotnik 2”.

Oddaljene Dvanajsterice imajo spremenljivo članstvo, vendar to ponuja tudi večjo prilagodljivost za tiste, ki imajo zaradi družinskih, službenih ali drugih obveznosti na voljo le omejen čas. Ponujajo pa odličen trening vizualizacije, saj ne veste, kdo so drugi člani Dvanajsterice in v katerem delu sveta živijo. Zaradi tega je delo resnično globalno; to kar počnete je, da vse vizualizirate kot Luč, npr. vse ljudi vidite kot Bitja Luči, tudi vaš trikotnik, umestitev in celo formacijo vidite kot narejeno iz Luči. To je močan trening, ki vas pripravi na delo v stalnih Dvanajstericah ali Dvanajstericah pogorišča.

Zaveza za eno leto rednega dela v stalni Dvanajsterici vam tudi omogoči ustanovitev stalnega trikotnika. To ustvarja stabilnost, ki daje skupinskemu delu večjo moč. Zaradi tega članom predlagamo, da resno razmislijo o pridružitvi stalni Dvanajsterici, ko je na voljo. Glede Dvanajsteric pogorišča in / ali Fizičnih Dvanajsteric ni zahtevano, da se jim pridružite, vendar bi radi vsem ponudili to priložnost.

Opozoriti je treba, da lahko aktiven in neposreden stik s sodelavci iz Ašrama vpliva na vsakega posameznika in tudi na skupino. Z vidika zaščite delujemo pod okriljem Ašrama in se na to zaščito sklicujemo v vseh fazah dela. To delo se nenehno razvija in se lahko spreminja in izpopolnjuje, ko napredujemo od oddaljenih do stalnih Dvanajsteric ali od Dvanajsteric pogorišča do fizičnih.

Proces

Postopek je sestavljen iz sedmih korakov, vsi se izvedejo fizično stoje. Šele ko zdravstvene razmere to onemogočijo, je dovoljeno sedeti pokončno in z obema stopaloma na tleh. Postopek od začetka do konca traja približno 1 uro.

Meditacij opravite čim bližje točnemu času polne ali prazne lune ali času  praznika. Če to ni mogoče, izberite čas, ki je čim bližje točnemu času, vendar še znotraj šestih ur prej ali po- točnem času.

Vstop v Sveti prostor. Pustimo vse osebne zadeve zunaj pred vrati

1. Vstop v sveti prostor

To zahteva od posameznikov polno odgovornost. Ob siceršnjem očitnem upoštevanju svaril pred alkoholom, drogami itd, ki so nezdružljivi z delom, je pomembno, da se sodelavci pripravljajo z namenom. To pomeni, da svoje bitje pripravljajo na delo najmanj 3 dni pred Dvanajsterico in se držijo pravilnega delovanja pri dnevnih meditacijah in invokacijah. Za to delo je potreben miren in osredotočen um in, kar je še pomembnejše, da damo takrat vse osebne »stvari« na stran. Zavedajte se, da je prostor, v katerega zdaj vstopate, sveti prostor.

Ob domnevi, da je delavec zdaj sposoben vzdrževati fokus in je izvežbal veščino Trikotnika, da je čustveno in mentalno miren, da je prebral in razumel knjigo »Ezoterični vajenec«, kar je zahteva (knjigo lahko brezplačno lahko sname z naše strani) ter mu je jasno, da mora dati vse osebne strani na stran medtem ko opravlja to služenje, lahko delavec napreduje na naslednjo stopnjo.

Stati v Luči – vizualizirajte vse sodelavce kot bitja luči

Priklic zaščite – izgovorite Veliko invokacijo, ki ji sledijo trije Omi.

2. Stati v Luči in krog zaščite

Kadarkoli delo skupine poteka pod okriljem Ašrama, se invocira zaščita. V večji skupini, kot je npr. Dvanajsterica, smo lahko prepričani, da je zaščitena tako skupina, kot vsak posameznik.

Kadar smo v formaciji Dvanajsterice, je v veliko pomoč vizualizacija cele skupine, kako stoji v Luči, z obrisi sodelavcev obkroženih z Lučjo in s poudarkom na njihovi prisotnosti, ne toliko na specifični osebi, naj bo ženska ali moški itd.

Ko ste okultno pripravljeni, »stopite« en korak naprej, kar simbolizira vstop v skupino. Vizualizirajte in »slišite« vse sodelavce izgovarjati skupaj z vami Veliko invokacijo, ki ji sledijo trije OMi. Vizualizirajte krog zaščitne svetlobe, ki se širi za 10 metrov ali več navzven okrog vseh.

3. Izvedba formacije Dvanajsterice

Ko pride čas, idealno naj bo usklajen z uro, ki je določena (to ni striktna zahteva, vendar naj bo vsaj v časovnem obdobju 6 ur pred ali po določeni uri), vizualizirajte in se povežite z vsemi sodelavci v Dvanajsterici in s svojima sodelavcema v Trikotniku v pričakovanju združenja v večjo skupinsko formacijo.

Prvi Trikotnik (T1) je ta, ki je usmerjen na sever. Vizualiziramo, kako T1 oblikuje svoj trikotnik in zapoje 1 x OM, ko je ta formiran.

Nato vidimo drugi Trikotnik (T2), usmerjen na jug, že oblikovan, kako lebdi nad T1 in se spusti na T1. Ko je to narejeno zapoje 1 x OM

Ostala dva Trikotnika sledita enakemu postopku: T3 je usmerjen na zahod, T4 je usmerjen na vzhod; vsak zapoje 1 x OM, ko se umesti med druge trikotnike. Tako je formacija Dvanajsterice dokončana.

Ko pri tem delu napreduje, bo delavec zagotovo začutil stopnje povezanosti, ki so lahko, okultno gledano, precej dramatične, ko se vsi Trikotniki združijo in je Dvanajsterica formirana

Na tej stopnji čutite, da je skupina energijsko napolnjena, saj skupina kot celota doseže predvideni naboj energije. To je točka, ko se lahko vzpostavi povezava z Ašramom. Pričakovano polnjenje z energijo je lahko otipljivo in včasih celo vidno.

Vse to lahko vpliva na vaše vsakodnevno življenje. Občutek, da ste napolnjeni z energijo (v okultnem smislu) lahko ostaja z vami na nepričakovane načine in lahko spremeni vaše življenje. Ko je vez enkrat vzpostavljena, to pogosto opisujejo kot magnet, katerega en pol predstavlja »jaz«, drugi pol pa Ašram, ki posameznika »vleče«. Nedvomno je marsikdo to že doživel v drugih oblikah ezoteričnega delovanja – običajno se intenzivira pri naprednem skupinskem delu v služenju človeški rasi/zemlji. Naj vas to ne vznemirja! Skrite roke vodijo skupino in njeno delo.

4. Invociranje/priklic vrtinca

Povezava je zdaj vzpostavljena. Vizualizirajte svoja partnerja v Trikotniku in vse sodelavce v formaciji Dvanajsterice. Izgovorite Invokacijo učenca3) in 3x zapojte OM.

Vizualizirajte kako se Vrtinec spušča v sredino Dvanajsterice. V tem trenutku lahko nekateri začutijo prisotnost drugih bitij okrog Dvanajsterice. Potrdite pri sebi njihovo prisotnost, vendar se ne zapletajte z njimi. Njihova naloga je, da nudijo pomoč, zaščito in da delajo z Vrtincem.

Ob čisto vsaki priložnosti, ko je bila na delu fizična Dvanajsterica, se je v ustju Vrtinca pridružil Veliki Angel. Če posameznik to začuti ali prepozna, lahko hvaležno upošteva njegovo Prisotnost, vendar naj ostane osredotočen na svoje delo. Ni potrebe, da bi ga vabil na kavo. Torej, ne zapletajte se v stik; dovolj je v tišini izražen »hvala«, saj vsi le služijo v svojih specifičnih vlogah temu, da delo uspe.

5. Izžarevanje

Ob izgovarjanju Velike Invokacije vizualizirajte energijo Luči, Ljubezni in Moč kako se spušča skozi Vrtinec navzdol v središče Dvanajsterice in naprej v Novo skupino služiteljev sveta, v Omrežje Luči in ven v svet.

Ob izgovarjanju Velike invokacije, ki ji sledi 3 x OM, ostanite osredotočeni na svoj Trikotnik in njegovo skladno umestitev znotraj formacije Dvanajsterice. Tam deluje kot kanal/lijak, skozi katerega se Luč, Ljubezen in Moč spuščajo in izžarevajo ven v svet, v Omrežje Trikotnikov.

Vzdržujte ta fokus 10-15 minut.

6. Dviganje in razpuščanje

Po približno desetih do petnajstih minutah si predstavljajte, da se začne Svetloba počasi zmanjševati in ugašati. Oglejte si vsak trikotnik, ki se zdaj počasi in namensko dviga nad druge tri trikotnike in se v lepoti, tišini in miru razpušča v etru. Če poznate številko svojega trikotnika, bo T4 prvi, ki se bo izločil iz formacije, sledijo mu T3, T2 in nazadnje T1.

Zahvalite se za priložnost, da služite na ta način. Morda boste želeli zaključiti z Veliko invokacijo ali kakšno drugo invokacijo, čemur sledi 3 x OM.

Celoten postopek združevanja in razpuščanja trikotnikov je bolj jasen na diaprojekciji, ki si jo lahko ogledate na strani Twelves – https://www.twelvestar.org pod Other languages ali direktno na linku:

http://www.twelvestar.org/wp-content/uploads/2021/03/Rituel-des-12-Slove%CC%80ne.mov

  7. Integracija

Preden zaključite si vzemite kakšno minuto za integriranje te izkušnje v sebi, da se vaša telesa prilagodijo.

Živeti ta proces

Pomembno je, da ta proces ‘živimo’ in vzdržujemo osredotočenost na resničnost tega, kar skupaj počnemo. Ključne besede za integracijo so:
Namen,
Osredotočenost in
Izvedba

Iniciat2) je povedal, da bi bile pri delu Dvanajsteric tri stopnje: Priprava, Izvršitev in Razkritje. Prva stopnja je bila zaključena v dvajsetletnem obdobju, od leta 1980 do 2000. Zdaj smo v fazi izvrševanja in učenci so vsepovsod poklicani k temu služenju.

Leto 2025 vabi in vsi morajo napredovati v skupinskem delu ZDAJ. Po letu 2025 se bo pojavil novi nauk kot tretji del starodavne modrosti, katere obris so dali HPB4), AAB5) in drugi. To ni naloga te skupine. V Dvanajstericah so se učenci združili, da bi napredovali in eksperimentirali s skupinsko sintezo in skupinskim delovanjem v določeni formaciji – to je povezana skupina bratov in sester. Klic je bil razposlan in učenci so se odzvali. Ste pripravljeni na nalogo, ki jo je potrebno izvršiti?

Povzetek korakov

Mnoge religije verujejo v prihod Učitelja Sveta, ki Ga poznajo pod imeni  kot so Buddha Maitreya, Imam Mahdi in Mesija. Ta imena so uporabljena v nekaterih budističnih, hindujskih, muslimanskih in judovskih verzijah Velike invokacije.

1)Večina bo dobro seznanjena z delom Trikotnikov in bo vzpostavila dobre odnose s svojimi sodelavci. Tisti, ki jim je delo v Trikotnikih novo, sledite povezavi na lucistrust.org/triangles.  

2)Invokacijo učenca je leta 1982 svetu dal Iniciat.

3)Iniciat je Bitje Luči, ki je navdihnilo prvotni postopek Dvanajsteric.

4)Helena Petrovna Blavatsky (HPB) je bila glavna ustanoviteljica modernega teozofskega gibanja.

5)Alice Ann Bailey (AAB) je glavna ustanoviteljica podjetja Lucis Trust, Arcane School, Beacon.

Protokol Dvanajsteric

Kontekst

Zaradi lažje uporabe smo sestavili protokole za stalne in oddaljene Dvanajsterice, saj so razlike majhne.

Zakaj obstajata dve različni vrsti Dvanajsteric? Člani Stalnih Dvanajsteric (PT – Permanent Twelves) so se zavezali, da bodo preko Dvanajsteric služili naslednjih 12 mesecev. Vendar se vsak zaradi osebnih okoliščin in različnih delovnih obveznosti ne more zavezati za redni urnik, zato se odloči, da bo sodeloval v “oddaljeni” Dvanajsterici (DT) – Distant Twelves). Člani oddaljenih Dvanajsteric so tudi tisti, ki so se pravkar pridružili Dvanajsterici in s pomočjo trikotnikov in protokola Dvanajsteric pridobivajo vpoglede in izkušnje o tem, kako Dvanajsterice delujejo.

Protokoli ustvarjajo ozadje našega praktičnega dela –  zakaj nekatere stvari počnemo ob določenem času. Našim članom svetujemo, da jih preberejo in so pozorni na različna zaporedja. Ta enoten pristop skupini omogoča tudi, da zazveni s svojim posebnim tonom. Ko se enkrat seznanijo s protokoli, bodo videoposnetki (v različnih jezikih) povzeli posamezne korake.

Vsak član Stalne Dvanajsterice je šel skozi trening v trikotnikih in v oddaljenih Dvanajstericah.

Trikotniki za širjenje luči, ljubezni in moči

Ko razmišljamo o tem področju služenja, je koristno opozoriti, da Luč v ezoteričnem smislu nosi Moč in Ljubezen. Zato se uporablja tako:
Naj Luč in Ljubezen in Moč obnovijo načrt na zemlji

Ta združena Trojna energija je sila, ki povezuje delo ezoterične skupine in omogoča NSSS – Novi skupini služiteljev sveta (NGWS – New Group of World Servers) dostop do višjih ravni energije, ki se namensko in smiselno razporedi v Omrežje Luči.

DK o trikotnikih pravi:
Trenutno je v omrežju kot glavni vzorec kvadrat, vendar se to ob izvrševanju božanskega načrta počasi spreminja. …  Današnji napori na Zemlji (kot to vidi planetarni Logos) so usmerjeni v spremembo omrežja planeta, da se počasi spremeni obstoječe kvadrate v trikotnike …
(TSR, letnik III – Ezoterična astrologija)

Na sedanji stopnji človeške evolucije imajo trikotniki, omrežja trikotnikov in trikotne formacije posebno nalogo preoblikovati omrežje planeta in olajšati priliv luči, ljubezni in moči.

Naše skupno delo v Dvanajstericah skuša “magnetizirati” to delo na še višjo raven, kot je to mogoče v Trikotnikih1). Kot je opisano v knjigi Ezoterični vajenec (Esoteric Apprentice – Steven Chernikeeff), je ena sama (oddaljena) Dvanajsterica zagotovo močnejša od posameznega trikotnika, a veliko manj kot fizična ali stalna Dvanajsterica (PT). Decembra 2020 je skupina začela z Dvanajstericami Pogorišča (BGT – Burning Ground Twelves ), ki je bolj podobna fizični Dvanajsterici, saj se formacija izvaja v realnem času preko Zooma.

Delo Dvanajsteric se neprestano širi in dopolnjuje. Od marca 2021 v Franciji in v Sloveniji delujejo Dvanajsterice v svojih maternih jezikih. Te Dvanajsterice, čeprav so neodvisne, so tudi sestavni del dela Dvanajsteric in jih je mogoče videti kot veje istega drevesa. V Mehiki se razvija še ena podružnica za špansko govoreče člane.

Uvod

Dvanajsterice smo se odločili uvesti kot dodatek in razširitev fokusa dela Trikotnikov. S tem hranimo omrežje in čez nekaj časa se lahko osredotočimo na specifične stvari, ki zahtevajo pozornost. Poleg tega ima to še tri druge prednosti:

  1. V Trikotnikih treniramo za lažji prehod na Dvanajsterice;
  2. Pripravljamo veliko skupino izkušenih sodelavcev za napredno delo, ki je pred nami. Ta skupina sodelavcev nam omogoča večjo gotovost, da bodo Dvanajsterice na voljo in pripravljene.
  3. Učimo se, odkrivamo in sodelujemo v skupinskem ‘tonu’, saj ta prežema naše skupno delo. To je ton Ašrama in zato dobro prisluhnite, dragi prijatelji … saj odzvanja nenehno. Naši OMi bodo to odražali.


Štiri stopnje udeležbe

1) pridružitev skupnosti Dvanajsteric in dodelitev v trikotnik;
2) zaveza, da boste delali v soglasju s sodelavcema iz Trikotnika;
3) da boste po dodelitvi v oddaljeno Dvanajsterico (Distant Twelve DT), upoštevali postopek, opisan v tem protokolu;
4) da se odločite, ali se želite zavezati za delo za 12 mesecev, ko se zbere nova stalna Dvanajsterica (PT – Permanent Twelve).

Praktična razlika med oddaljenimi in stalnimi Dvanajstericami

Člani so vabljeni k sodelovanju v Dvanajstericah ob polni/prazni luni in ob prazničnih priložnostih. Tisti, ki se prijavijo, bodo razporejeni v skupino dvanajstih oseb, npr. na seznam z 12 imeni (člana vašega rednega trikotnika sta lahko del te Dvanajsterice ali pa tudi ne). Samo razdelite 12 imen na 4 trikotnike. Če ste prikazani pod zaporedno številko 5, boste v Trikotniku 2. Nato sledite protokolu, vedoč, da ste “Trikotnik 2”.

Oddaljene Dvanajsterice imajo spremenljivo članstvo, vendar to ponuja tudi večjo prilagodljivost za tiste, ki imajo zaradi družinskih, službenih ali drugih obveznosti na voljo le omejen čas. Ponujajo pa odličen trening vizualizacije, saj ne veste, kdo so drugi člani Dvanajsterice in v katerem delu sveta živijo. Zaradi tega je delo resnično globalno; to kar počnete je, da vse vizualizirate kot Luč, npr. vse ljudi vidite kot Bitja Luči, tudi vaš trikotnik, umestitev in celo formacijo vidite kot narejeno iz Luči. To je močan trening, ki vas pripravi na delo v stalnih Dvanajstericah ali Dvanajstericah pogorišča.

Zaveza za eno leto rednega dela v stalni Dvanajsterici vam tudi omogoči ustanovitev stalnega trikotnika. To ustvarja stabilnost, ki daje skupinskemu delu večjo moč. Zaradi tega članom predlagamo, da resno razmislijo o pridružitvi stalni Dvanajsterici, ko je na voljo. Glede Dvanajsteric pogorišča in / ali Fizičnih Dvanajsteric ni zahtevano, da se jim pridružite, vendar bi radi vsem ponudili to priložnost.

Opozoriti je treba, da lahko aktiven in neposreden stik s sodelavci iz Ašrama vpliva na vsakega posameznika in tudi na skupino. Z vidika zaščite delujemo pod okriljem Ašrama in se na to zaščito sklicujemo v vseh fazah dela. To delo se nenehno razvija in se lahko spreminja in izpopolnjuje, ko napredujemo od oddaljenih do stalnih Dvanajsteric ali od Dvanajsteric pogorišča do fizičnih.

Proces

Postopek je sestavljen iz sedmih korakov, vsi se izvedejo fizično stoje. Šele ko zdravstvene razmere to onemogočijo, je dovoljeno sedeti pokončno in z obema stopaloma na tleh. Postopek od začetka do konca traja približno 1 uro.

Meditacij opravite čim bližje točnemu času polne ali prazne lune ali času  praznika. Če to ni mogoče, izberite čas, ki je čim bližje točnemu času, vendar še znotraj šestih ur prej ali po- točnem času.

Vstop v Sveti prostor. Pustimo vse osebne zadeve zunaj pred vrati

1. Vstop v sveti prostor

To zahteva od posameznikov polno odgovornost. Ob siceršnjem očitnem upoštevanju svaril pred alkoholom, drogami itd, ki so nezdružljivi z delom, je pomembno, da se sodelavci pripravljajo z namenom. To pomeni, da svoje bitje pripravljajo na delo najmanj 3 dni pred Dvanajsterico in se držijo pravilnega delovanja pri dnevnih meditacijah in invokacijah. Za to delo je potreben miren in osredotočen um in, kar je še pomembnejše, da damo takrat vse osebne »stvari« na stran. Zavedajte se, da je prostor, v katerega zdaj vstopate, sveti prostor.

Error! Filename not specified.Error! Filename not specified.Ob domnevi, da je delavec zdaj sposoben vzdrževati fokus in je izvežbal veščino Trikotnika, da je čustveno in mentalno miren, da je prebral in razumel knjigo »Ezoterični vajenec«, kar je zahteva (knjigo lahko brezplačno lahko sname z naše strani) ter mu je jasno, da mora dati vse osebne strani na stran medtem ko opravlja to služenje, lahko delavec napreduje na naslednjo stopnjo.

Stati v Luči – vizualizirajte vse sodelavce kot bitja luči

Priklic zaščite – izgovorite Veliko invokacijo, ki ji sledijo trije Omi.

2. Stati v Luči in krog zaščite

Kadarkoli delo skupine poteka pod okriljem Ašrama, se invocira zaščita. V večji skupini, kot je npr. Dvanajsterica, smo lahko prepričani, da je zaščitena tako skupina, kot vsak posameznik.

Kadar smo v formaciji Dvanajsterice, je v veliko pomoč vizualizacija cele skupine, kako stoji v Luči, z obrisi sodelavcev obkroženih z Lučjo in s poudarkom na njihovi prisotnosti, ne toliko na specifični osebi, naj bo ženska ali moški itd.

Ko ste okultno pripravljeni, »stopite« en korak naprej, kar simbolizira vstop v skupino. Vizualizirajte in »slišite« vse sodelavce izgovarjati skupaj z vami Veliko invokacijo, ki ji sledijo trije OMi. Vizualizirajte krog zaščitne svetlobe, ki se širi za 10 metrov ali več navzven okrog vseh.

3. Izvedba formacije Dvanajsterice

Ko pride čas, idealno naj bo usklajen z uro, ki je določena (to ni striktna zahteva, vendar naj bo vsaj v časovnem obdobju 6 ur pred ali po določeni uri), vizualizirajte in se povežite z vsemi sodelavci v Dvanajsterici in s svojima sodelavcema v Trikotniku v pričakovanju združenja v večjo skupinsko formacijo.

Prvi Trikotnik (T1) je ta, ki je usmerjen na sever. Vizualiziramo, kako T1 oblikuje svoj trikotnik in zapoje 1 x OM, ko je ta formiran.

Nato vidimo drugi Trikotnik (T2), usmerjen na jug, že oblikovan, kako lebdi nad T1 in se spusti na T1. Ko je to narejeno zapoje 1 x OM

Ostala dva Trikotnika sledita enakemu postopku: T3 je usmerjen na zahod, T4 je usmerjen na vzhod; vsak zapoje 1 x OM, ko se umesti med druge trikotnike. Tako je formacija Dvanajsterice dokončana.

Ko pri tem delu napreduje, bo delavec zagotovo začutil stopnje povezanosti, ki so lahko, okultno gledano, precej dramatične, ko se vsi Trikotniki združijo in je Dvanajsterica formirana

Na tej stopnji čutite, da je skupina energijsko napolnjena, saj skupina kot celota doseže predvideni naboj energije. To je točka, ko se lahko vzpostavi povezava z Ašramom. Pričakovano polnjenje z energijo je lahko otipljivo in včasih celo vidno.

Vse to lahko vpliva na vaše vsakodnevno življenje. Občutek, da ste napolnjeni z energijo (v okultnem smislu) lahko ostaja z vami na nepričakovane načine in lahko spremeni vaše življenje. Ko je vez enkrat vzpostavljena, to pogosto opisujejo kot magnet, katerega en pol predstavlja »jaz«, drugi pol pa Ašram, ki posameznika »vleče«. Nedvomno je marsikdo to že doživel v drugih oblikah ezoteričnega delovanja – običajno se intenzivira pri naprednem skupinskem delu v služenju človeški rasi/zemlji. Naj vas to ne vznemirja! Skrite roke vodijo skupino in njeno delo.

4. Invociranje/priklic vrtinca

Povezava je zdaj vzpostavljena. Vizualizirajte svoja partnerja v Trikotniku in vse sodelavce v formaciji Dvanajsterice. Izgovorite Invokacijo učenca3) in 3x zapojte OM.

Vizualizirajte kako se Vrtinec spušča v sredino Dvanajsterice. V tem trenutku lahko nekateri začutijo prisotnost drugih bitij okrog Dvanajsterice. Potrdite pri sebi njihovo prisotnost, vendar se ne zapletajte z njimi. Njihova naloga je, da nudijo pomoč, zaščito in da delajo z Vrtincem.

Ob čisto vsaki priložnosti, ko je bila na delu fizična Dvanajsterica, se je v ustju Vrtinca pridružil Veliki Angel. Če posameznik to začuti ali prepozna, lahko hvaležno upošteva njegovo Prisotnost, vendar naj ostane osredotočen na svoje delo. Ni potrebe, da bi ga vabil na kavo. Torej, ne zapletajte se v stik; dovolj je v tišini izražen »hvala«, saj vsi le služijo v svojih specifičnih vlogah temu, da delo uspe.

5. Izžarevanje

Ob izgovarjanju Velike Invokacije vizualizirajte energijo Luči, Ljubezni in Moč kako se spušča skozi Vrtinec navzdol v središče Dvanajsterice in naprej v Novo skupino služiteljev sveta, v Omrežje Luči in ven v svet.

Ob izgovarjanju Velike invokacije, ki ji sledi 3 x OM, ostanite osredotočeni na svoj Trikotnik in njegovo skladno umestitev znotraj formacije Dvanajsterice. Tam deluje kot kanal/lijak, skozi katerega se Luč, Ljubezen in Moč spuščajo in izžarevajo ven v svet, v Omrežje Trikotnikov.

Vzdržujte ta fokus 10-15 minut.

6. Dviganje in razpuščanje

Po približno desetih do petnajstih minutah si predstavljajte, da se začne Svetloba počasi zmanjševati in ugašati. Oglejte si vsak trikotnik, ki se zdaj počasi in namensko dviga nad druge tri trikotnike in se v lepoti, tišini in miru razpušča v etru. Če poznate številko svojega trikotnika, bo T4 prvi, ki se bo izločil iz formacije, sledijo mu T3, T2 in nazadnje T1.

Zahvalite se za priložnost, da služite na ta način. Morda boste želeli zaključiti z Veliko invokacijo ali kakšno drugo invokacijo, čemur sledi 3 x OM.

Celoten postopek združevanja in razpuščanja trikotnikov je bolj jasen na diaprojekciji, ki si jo lahko ogledate na strani Twelves – https://www.twelvestar.org pod Other languages
ali direktno na linku:

http://www.twelvestar.org/wp-content/uploads/2021/03/Rituel-des-12-Slove%CC%80ne.mov

  7. Integracija

Preden zaključite si vzemite kakšno minuto za integriranje te izkušnje v sebi, da se vaša telesa prilagodijo.

Živeti ta proces

Pomembno je, da ta proces ‘živimo’ in vzdržujemo osredotočenost na resničnost tega, kar skupaj počnemo. Ključne besede za integracijo so:
Namen,
Osredotočenost in
Izvedba

Iniciat2) je povedal, da bi bile pri delu Dvanajsteric tri stopnje: Priprava, Izvršitev in Razkritje. Prva stopnja je bila zaključena v dvajsetletnem obdobju, od leta 1980 do 2000. Zdaj smo v fazi izvrševanja in učenci so vsepovsod poklicani k temu služenju.

Leto 2025 vabi in vsi morajo napredovati v skupinskem delu ZDAJ. Po letu 2025 se bo pojavil novi nauk kot tretji del starodavne modrosti, katere obris so dali HPB4), AAB5) in drugi. To ni naloga te skupine. V Dvanajstericah so se učenci združili, da bi napredovali in eksperimentirali s skupinsko sintezo in skupinskim delovanjem v določeni formaciji – to je povezana skupina bratov in sester. Klic je bil razposlan in učenci so se odzvali. Ste pripravljeni na nalogo, ki jo je potrebno izvršiti?

Povzetek korakov

Mnoge religije verujejo v prihod Učitelja Sveta, ki Ga poznajo pod imeni  kot so Buddha Maitreya, Imam Mahdi in Mesija. Ta imena so uporabljena v nekaterih budističnih, hindujskih, muslimanskih in judovskih verzijah Velike invokacije.

1)Večina bo dobro seznanjena z delom Trikotnikov in bo vzpostavila dobre odnose s svojimi sodelavci. Tisti, ki jim je delo v Trikotnikih novo, sledite povezavi na lucistrust.org/triangles.  

2)Invokacijo učenca je leta 1982 svetu dal Iniciat.

3)Iniciat je Bitje Luči, ki je navdihnilo prvotni postopek Dvanajsteric.

4)Helena Petrovna Blavatsky (HPB) je bila glavna ustanoviteljica modernega teozofskega gibanja.

5)Alice Ann Bailey (AAB) je glavna ustanoviteljica podjetja Lucis Trust, Arcane School, Beacon.

Exit mobile version