Hram Luči

Naš Klic

Trenutek, ko se ta bleščeča svetloba ujame v očesu Mojega učenca, kot je v Naši domeni, je trenutek prebujenja k Našemu klicu. Pot iz tistih središč Bivanja je dolga in naporna, za Nas, in zemlja še vedno poziva. Ta spuščajoča se svetloba se filtrira skozi Naša središča, skozi ravni bivanja, do središč v zemlji.

Prisluhnite Našemu Klicu, pridite h Kolesu in postanite del tega potovanja luči. Prisluhnite Našemu Zvoku, da vaše vozilo postane še čistejši kanal za Naše vibracije. V tem spoznanju, v tem razumevanju najdete biser – poiščite nato svoje strukture za Mojo Prisotnost, saj stojim pri vratih Hrama Luči in vas vabim še dlje, da se ta svetloba spusti. Za združevanje in integracijo naših višjih vibracij z bolj grobo snovjo sta potrebna mirnost in vztrajnost.

Negovanje telesnih struktur je bistvenega pomena pri prenosu vzorcev svetlobe iz Našega Keliha. Na Naši strani je bilo opravljenega veliko dela, da se ta Žarek Luči manifestira, vi pa ste hodili po tej poti, da bi postali tolmači luči. Iz svojega vira solarne manifestacije ta osvetljena pot išče lahek kanal, kanal, sestavljen iz materije učencev, ki bi olajšal pretok energije do zadnje postaje. To solarno povezavo je potrebno razumeti, saj je vir Našega Življenja.

Upoštevajte to pripombo! Dragi prijatelji pri delu, vi ste del tega potovanja luči, razpona mostu, ki se širi iz daljnih predelov našega sončnega sistema iz notranjosti telesa velikega in čudovitega bitja, ki sestopa v vse bolj grobe (če smem uporabiti tak izraz) omejitve, da bi dosegel središča in kraje na zemlji. Linija namena, od iskre do plamena, je živi most svetlobe, ki ga naš Mojster lahko prečka. Ta absolutna dejavnost od vsakega od nas zahteva predano delovanje in odziv na doneči klic. Od krone do korenine, od sonca do zemlje in od božanskega do vsakdanjega teče večno življenje.

Dvanajsterice je potrebno primerjati s Hramom Luči, ki ima zunanje in notranje dvorišče, najsvetejše in koridor obkrožajočega svetlobnega polja zaščite. Vstop zahteva predanost, pogum in disciplino, kajti gradnja luči zahteva natančne temelje, če naj nam koristi. Prenos osvetljene sile skozi zgornjo triado in vzdržljiva naravnanost spodnje četverice je bistvenega pomena za manifestacijo osvetljene poti. Učenec bo manj vznemirjan, če je za notranjo in zunanjo manifestacijo v obliki natančno poskrbljeno, če so opravljene ustrezne priprave.

Iz Našega Središča se lahko nato manifestira svetloba in doseže vod, ki bo omogočil, da struktura hrama postane odporna in dovzetna za energije, ki jih bomo Mi poslali in manifestirali. Ta struktura svetlobe bo uporabila centre vsakega učenca (glede na njihovo nagnjenje) in v seštevku pomnožila energijo za povezavo z zemeljskimi središči. Ta kombinacija osvetljene poti, od višje k nižji, deluje na notranjih ravneh kot svetilnik za dodaten impulz in delo. Vidna je od daleč in spremljajo jo bitja svetlobe, ki jih v tem času pritegne, da bi Nam koristila in nam pomagala.

To združeno in usklajeno prizadevanje nato, z Našega zornega kota, sprosti končne Žarke energije skozi manifestirano skupino izurjenih učencev, ker se spušča v materijo in njena kraljestva, in ne več skozi bolj raznolike strukture, kot je bilo doslej. Seveda se bo to delo, Naše delo povečalo skozi velika središča človeških prizadevanj – politika, medicina, znanost, psihologija, umetnost, dobrodelna prizadevanja različnih vrst, verske ustanove (delo obnove in fokusa) – skupaj z vsemi ljudmi, ki delujejo z energijo dobre volje in se, vsaj nekoliko, odzivajo na Naše Žarke, se pa zagotovo odzivajo na ritem in razpiranje njihovih duš.

Naše delo se nadaljuje na vseh ravneh in z vsemi manifestacijami, da dvignemo vibracijsko in transmisijsko aktivnost pred ponovnim Prihodom. Proces tega skupinskega dela je dvanajstkratno diferenciran in ga lahko primerjamo z letnimi časi, pri čemer je vsak letni čas razčlenjen in diferenciran na tri faze:

Pristop

Dragi delavci v luči, prva od faz je priprava, bistveni pogoj našega skupnega dela. Za dobro opravljeno delo je bistvena priprava telesa luči tri mesece pred nastankom Dvanajsterice. Ko se duša odloči, da bo delovala na ta način, začetni tok luči poveže delavca z Ašramskim središčem, tako so informacije in pripravljalna energija pri roki. Seveda je mogoče porabiti manj časa, vendar se bodo zgodile tri stvari: prva je, da bo delavec uporaben, vendar manj skladen, druga je, da bo imel delavec manj začetne Ašramske energije, in tretja, da bo umik bolj odrezan.

Druga od teh je skladnost. Ta faza, če lahko tako rečem, energijsko prepleta Ašramske energije s svetlobnim telesom delavca na način, da je posredovanje energije lažje. En mesec pred formacijo bo prišlo do mešanja na subtilnih ravneh, ki ni vedno zavestno zaznano, možni pa so globoki premiki in ponovna uglasitev. Moj nasvet je: ta faza je za posameznega delavca najpomembnejša, da je lahko za Nas čim bolj učinkovit. V tem času lahko Mi delavcem posredujemo informacije o energijah, ki se nanašajo na njihovo povezavo z Ašramom; te informacije se bodo včasih pojavile, če lahko uporabim to frazo, na tej stopnji, ali pozneje, kar ni pomembno – informacije so podane.

Tretja je asimilacija v skupinsko formacijo (op. Dvanajsterico). Delavec, ki se je uglasil, povezal in zlil s posebno Ašramsko povezavo, ki jo ima z Nami posamezno, ponudi pomoč pri delu, ki je pred nami. To je potrebno izvajati na miren način, z osredotočenim razmišljanjem in povezovanjem. Mi smo z vami pred to stopnjo, na tej stopnji pa Naši delavci skupaj pristopijo skupinskemu Ašramskemu delu.

Delavec ni več posameznik, ki dela z drugimi, temveč bistveni sestavni del formacije luči, ki se Nam približuje v služenju. Ta povezava je večja kot katera koli posamezna vsota ali katera koli skupina sodelujočih posameznikov; kakorkoli je že to delo za Nas veliko, je kritičnega pomena kombinacija sile energije, ki Nam je zelo koristna pri prevajanju luči, osredotočene in močne, odrešujoče in ljubeče.

Prebujenje

Bratje, prva faza pri tem je povezava, tako horizontalna kot vertikalna povezava posameznih centrov v center mase, ki se je oblikovala na obrobju ašrama. Ta energijski fokus, ki ima učinek talismana, magnetno poravna Ašramski privlak z linijo namena. Centri posameznikov začasno postanejo sredstvo za skupno osredotočenost formacije in, kar je še pomembnejše, sredstvo za Nas, da zlijemo formacijo v združen Hram Luči. Povezava toka energije ustvari najprej omrežje luči, drugič svetlobno polje (op. obkroženje s svetlobo – encirclement of light) in tretjič svetlobni kanal – to si dobro zapomnite.

Ašramski delavci v zaščitne namene uporabljajo impulze sevanja, da zavarujejo svetlobno polje, zato bi moralo biti tako močno skupinsko delo vedno pod vodstvom in sponzorstvom Ašrama, kot npr. ta skupina, ki od Nas zahteva posebno pozorno osredotočenje, da bi dodatno okrepili učinek skupine na notranjih ravneh. To je odličen preizkus skupinske moči, ki izhaja iz dolge linije namer, tkane s skrbnostjo in v pravilno izbranem kozmičnem času.

Druga od njih je uporaba virov energije in moči za zagotavljanje povezave s tremi glavnimi centri, Šambala, Hierarhija in Človeštvo, da postane ozemljitvena postaja, zadnja v zelo dolgi vrsti, namenjeni širjenju luči navzdol po liniji namena; tako se vrata odprejo in Zvezda močneje zasije.

Da bi skupina učencev uporabila ezoterična načela v vsakdanjem življenju, pri čemer ne govorimo o knjigah, in to združila v zavesti in uporabila pri nalogi, ki jo ima, je resnično služenje Nam. Uporaba takih linij moči, ki so zaporedno položene ena na drugo, usmeri polje sile navzgor, z energijskim izražanjem, ki vodi do tretjega aspekta.

Tretji od njih je odziv, invokativni klic učencev je slišen zelo visoko in odziv je trojni; prvi nastopi še v prejšnji fazi, kjer Mi pošiljamo bitja svetlobe, da zaščitijo in pripravijo tako posameznike kot celotno skupino na delo vrtinca. Drugi je odziv ašramskih delavcev, usposobljenih posebej za to skupinsko delo in spretnih pri uporabi energijskih polj ter centrov posameznikov, kar s seboj prinaša kompleksnost in zahteva usposobljeno pozornost ašramskih delavcev, da jim pomagajo pri zlitju v skupinsko dinamiko.

Tretji je planetarni in solarni odziv ter proces postopnega sestopa energije navzdol. To ni delo skupinsko usmerjene moči, temveč predane interakcije in zavestnega sodelovanja med Bratstvom in njegovimi člani na zemlji – imejte to vedno v mislih in vtisnjeno v svoja srca.

Izliv

Moji delavci v luči, prva od teh faz je integracija; to je mešanje z Žarki energije, ki povzroči proces sinergije, mešanje z Ašramsko Hierarhično silo, katera okrepi nosilec svetlobe, da sprejme izliv naših sedmerih Žarkov, da integrativna narava formacije ustvarja naraščanje sile Luči, ki prežema skupinski obstoj in krepi omrežje luči. Ta proces nam omogoča, da dosežemo zemljo z doslej neznano intenzivnostjo ljubezni, luči in moči. Zdaj so Moji delavci izpopolnjeni v svojem integrativnem delovanju s strukturo skupine in naravo vehikla tega prepletanja ter konveksnostjo lijaka za sprejem Naše moči.

Druga od njih je skupnost (zlitje – communion) s temi razsvetljenimi bitji, medtem ko izlivajo svoje žarke v in skozi strukturiran Hram Luči. To je naslednja faza, o kateri se tako pogosto govori, da se bo pojavila ob koncu tega stoletja in se bo kot božanska znanost svetlobe nadaljevala v naslednje. Ko se razumevanje razlage pospeši, sproži nastanek osvetljene poti. Skupnost je seštevek še drugih stopenj in vrhunec individualnih, skupinskih in dodatnih skupinskih sil, ki zdaj na Naši strani usmerjajo Hierarhično energijo skozi različne strukture v lijak za nadaljnji prehod za božanski namen.

Tretja od teh faz je prenos energije, ki se izvaja in usmerja z Naše strani za namene spreminjanja in preobrazbe sveta. Učinki te stopnje bodo raznoliki – zdravljenje narodov, mest in prebivalstva, za razsvetljena bitja, da bodo še naprej gradila most svetlobe (mavrični most) – ki si ga tako zrlo obetamo in je tako blizu; aktiviranje in uveljavljanje tukaj prisotnih Žarkov, za uglasitev in razsvetljevanje polj luči, ki prepletajoče obdajajo svet, za doseganje in dotik z ravnjo zavesti duše z osredotočeno namero in za povečano izlivanje ljubeče energije iz zvezde Ašrama. V tem prenosu so semena ljubezni in luči in moči in lahko prinašajo drobce odziva na človeške potrebe.

Faza prenosa posreduje Klic mnogim prek Našega aparata, vezi, ki se razteza iz daljave, naj bo tako.

Umik (odtegnitev)

Prva od teh faz je dozorelost; faza, ko se luč učvrsti v srcu in očesu učenca in je izliv opravil svojo nalogo; ta faza gleda moč in svetlobo, ki se je sprostila in STOJI. Od zgoraj, in tako je tudi spodaj. Sile se začnejo odvajati od atomskih struktur zgoraj, kar omogoči, da osvetljeno polje začne upočasnjevati izlivanje in prehaja iz toka v kapljanje. Delo je končano in z dozorevanjem Dela se začne faza umika. Osvetljeni bratje dokončajo svoje delo z zvokom določenih not, kar najde odziv v ašramskih delavcih, ki skrbijo za Dvanajsterico na zemlji. Po tem Zvoku nastopi delovanje in Delo je zapečateno in odposlano.

Druga faza je odklop skupine, ki je pod osvetljenim hramom, od delcev moči; ta skupina v formaciji se popolnoma odklopi od Dela in dobi pomoč pri uglasitvi energij znotraj formacije, da se ji omogoči reintegracija na fizično raven in ponovna uglasitev z nižjimi vehikli.

Tretji izmed njih je zaprtje formacije in vrnitev v stabilno stanje bivanja. Bistveno je, da se zapiranje zaključi učinkovito, z dovolj časa za uravnoteženje drug z drugim in za vrnitev osredotočenosti na fizično raven in bivanja. Doživeti to potovanje z Nami, služiti Njemu in človeštvu na ta način, pomeni postati živo osvetljeno bitje, ki v celoti obvladuje svojo naravo v tistem času, v celoti sodeluje v ašramskem prizadevanju in je popolnoma usklajeno z namenom svoje duše v službi Enemu.

Več ko človek služi, več prejme. Tako učenec v službi načrta v svojem življenju prejme večji pospešek, kar lahko v njegovem auričnem polju predstavlja možnosti za delo preobrazbe. Ob ukvarjanju s hierarhičnim skupinskim delom se posamezni učenci lažje približajo iniciacijski izkušnji kot bi se sicer, kar pa tudi vodi v sprožitev karmične odgovornosti, ki lahko povzroči manjšo, čeprav včasih odločilno, motnjo nižjih nosilcev. To vedno mine in bo še bolj koristno, če sledimo ezoteričnemu zakonu; mi učimo in spodbujamo Naše učence k potovanju svetlobe.

Formativne faze formacije morajo zagotoviti obkrožajoče zaščitno polje  svetlobe okoli udeležencev. Z naše perspektive uporabljamo šest obkrožitev, da zaščitimo in osredotočimo določene energije, ki jih Mi damo in dvignemo z zemlje.

Prva obkrožitev je osredotočena v sredini Dvanajsterice, izžareva navzven in se združi z drugo, ki v pasu zajema udeležence.

Tretja od njih, obkrožitev, ki izključi (op. vse zunanje), je okoli zunanje strani formacije, četrta se zliva s tretjo ter s peto in končno šesto, ki zajema in osredotoča svetlobo v krožnem gibanju. Vsaka od teh obkrožitev je zasnovana z namenom zaščite. Tisti, ki čakajo v luči, naj ne gredo skozi izključitveno obkrožitev (op. tretjo), razen če so poklicani, da to storijo zaradi dela.

Čas za izvedbo zaščitne obkrožitve je preden je formacija izvedena, kot se je uspešno dogajalo doslej. To energijsko delo se združuje z Našim delom, da dosežemo želene okultne učinke. Želeni razvoj procesa ne bo zahteval vodenja izven tretjega obroča. V tem času je primerno, da se v pripravi Dvanajsterice izvede ta dejavnost, vendar bom svojega tolmača obvestil o časovnem razporedu. Prihodnost bo prinesla izurjen organizem, dobro izvežban v umetnosti tega dela; deloval bo v tišini, razen nekaterih Besed Moči, danih s strani Severnega učenca, ki nakazujejo na celotno naravo in uporabo, ki je potrebna.

Imeli bomo torej tri stopnje razvoja Dvanajsteric; prva faza je pripravljalna, ki uporablja vodstvo usposobljene osebe, ki ji ašram zaupa, da varno izpolnila to vlogo – deluje v tretji obkrožitvi.

Druga je skupina, ki to dejavnost vključuje z integracijo vodenja znotraj Dvanajsterice, ki zavestno sodeluje z Ašramom in je napredovala do uvajanja uporabe Besed moči.

Tretja Dvanajsterica je tista, ki zavestno dela z Žarki in se učinkovito oblikuje in dopolnjuje na Našo željo. Ta skupina je v polni zavesti dosegla tesno sodelovanje s Srcem ašrama, v polni tišini z Besedami moči, prejetimi iz ašramskih virov, ki vodijo delo. Prav ta zadnja skupina se bo ukvarjala s sodelovanjem pri uvajalnem delu resničnega pomena.

In zdaj govorimo o Žarkih, Moji prijatelji; slišali ste Me že govoriti o delu Dvanajsteric z Žarki in tukaj bi v vašo zavest ponovno pritegnil koncept treh tipov Dvanajsteric. Dragi bratje, z vami smo delali na vidikih Drugega Žarka tega izlivanja, nekaj o delu Tretjega žarka in zelo malo o Prvem Žarku (a nekaj kljub temu). V prihodnosti vas bom prosil, da svoj fokus s faze Pristopa usmerite na linijo namena. Ta linija bo narava enega od Žarkov (vključno s strukturo njegovih pod-žarkov) in določene prednosti, ezoterično, Nam pripadajo, da vas pripravimo. Pospeševanje je izboljšano, pretok povečan in uporaba je toliko lažja, če se vse stopnje mostu zavedajo prenosa energije.

Bratje, ne bodite malodušni; vaša namera je dovolj in bo sčasoma prerasla v spoštovanje in zavestno sodelovanje. Ni nujno, da vsi dosežejo enako zavest, da bi poželi rezultate; eni bodo služili tako, da Stojijo, drugi na zahtevo in nekateri s popolnoma zavestno integracijo, a vsi služijo.

Tistim, ki čakajo Stoje v Luči, bom posebej omenil, da je tak prispevek za nas zelo potreben, je sam po sebi del procesa in nam daje namige za služenje. To ni nedejavni proces, temveč Stoječa svetloba, ki jo uporabljajo osvetljena bitja, vsak most potrebuje svojo podporno strukturo!

Bratstvo zvezde je v tem času še posebej aktivno v velikih vrtincih, ki zahtevajo proces čiščenja, da poživijo povezave in tako ustvarijo več stabilnosti v omrežju; London, New York, Moskva, Tokio, Darjeeling, Ženeva, Rio de Janeiro, Berlin, Bruselj, Adelaida in Peking so vzpostavili odnos, prisotnost povezave, ki jo bomo MI uporabili za namene priprave prefinjene arhitekture za Kristusovo vrnitev. Bratstvo Zvezde je Njegovo Bratstvo in v njegovem središču stoji On. Vedno se spomnite, dragi bratje, da odsevate energijo Ašrama, ko delujete kot posredniki prenosa tako med koncentriranim delom formacije kot tudi v vašem življenju po tem.

Vzemite torej transparent in ga razgrnite! Sprejmite Naš Klic in naj se Klic oddaja! Vzemite Ljubezen našega Mojstra in pustite, da žari!

Ašram K.H. Maj 1999

Stopnje v Hramu

  1. stopnja – Pristop

Priprava, skladnost, asimilacija

  • stopnja – Prebujenje

Povezava, uporaba, odziv

  • stopnja – Izliv

Integracija, skupnost, transmisija

  • stopnja – Umik

Dozorelost, odklop, zaključek